Kontakt 2020-12-17T13:20:18+01:00

Kiropraktorerne i Aarup

Søndergade 2
5560 Aarup

Telefon: 64432543
Telefontid: 08.00 – 14.00

Mail: kiropraktik.aarup@gmail.com

  Kvalitetssikring
  Hos Kiropraktorerne i Aarup har patientsikkerhed og behandlingskvalitet førsteprioritet. Det er derfor vigtigt at høre fra patienter der føler sig forkert eller dårligt behandlet. Vi sætter stor pris på både positiv og negativ feedback. Denne kan gives skriftligt eller mundtligt til personalet, på telefon eller via mail. Al feedback vil blive drøftet blandt ledelsen og de behandlere der har været involveret i det pågældende forløb.

  Det er god klinisk praksis at hjælpe og orientere i klage- og erstatningsmuligheder i det danske Sundhedsvæsen!

  Hvis man ønsker at klage til en offentlig instans er der tre muligheder:

  Klager over sundhedvæsenet
  Styrelsen for Patientsikkerhed behandler klager fra patienter.

  Man har mulighed for at klage over:
  • den sundhedsfaglige behandling
  • brud på dine rettigheder som patient

  Man kan læse mere om dette på deres hjemmesider, hvor man også får hjælp til at sende en klage.

  Patientsikkerhed
  Hvis man under sit kiropraktorbesøg kommer til skade på en måde som ellers kunne have været undgået, har man som patient mulighed for at søge om erstatning fra Patienterstatningen. Man kan læse mere om hvilke skader der er dækket og om hvordan man søger på deres hjemmeside.

  Utilsigtede hændelser
  En utilsigtet hændelse er en fejl eller hændelse, der
  • opstår under sundhedsvæsnets behandling, undersøgelse, pleje eller rehabilitering
  • ikke skyldes patientens sygdom
  • som er skadevoldende – eller kunne have været skadevoldende.

  Utilsigtede hendelser skal meldes til Dansk Patientsikkerheds Database, så man i fremtiden kan undgå lignende hændelser.